topber

japangalssc_logo

  • 1800ForBail
  • News
  • Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán – TOKYO COSMETICS

Loại sản phẩm

Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán – TOKYO COSMETICS

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là 09 ngày, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 02 – 02 – 2019 đến hết ngày Chủ nhật 10 – 02 – 2019 . Chúng tôi sẽ quay trở lại làm việc bình thường vào ngày thứ Hai 11 – 02 – 2019.

Thông Tin Vận Chuyển Thanh Toán: Giao Hàng: