topber

japangalssc_logo

Loại sản phẩm

Hãng Japan Gals
Loại Face Mask W Collagen
Đơn vị 10 miếng x 2 túi
Giá 380,000 ₫

 

Mặt nạ đầu tiên đã thành công trong việc được làm ra từ những sợi collagen bằng kỹ thuật tiên tiến nhất mà từ trước đến nay chưa có sản phẩm nào làm được!

 

 

 

Thông Tin Vận Chuyển Thanh Toán: Giao Hàng: